Share with me via Nextcloud

Tất cả Sản phẩm


 

 

Inverter hòa lưới 1 pha RENAC NAC5K-DS 5KW

13.832.000 ₫ 13.832.000 ₫ 13832000.0 VND

Inverter hòa lưới 1 pha RENAC NAC5K-DS 5KW
13.832.000 ₫ 13.832.000 ₫ 13832000.0 VND
4g

Camera 4G năng lượng mặt trời Q6S-4G-20

7.552.500 ₫ 7.552.500 ₫ 7552500.0 VND

Camera 4G năng lượng mặt trời Q6S-4G-20
7.552.500 ₫ 7.552.500 ₫ 7552500.0 VND

USB Kingston 32GB 3.0 CHÍNH HÃNG

109.250 ₫ 109.250 ₫ 109250.0 VND

USB Kingston 32GB 3.0 CHÍNH HÃNG
109.250 ₫ 109.250 ₫ 109250.0 VND

Switch TP-LINK 8P - SF 1008D

180.500 ₫ 180.500 ₫ 180500.0 VND

Switch TP-LINK 8P - SF 1008D
180.500 ₫ 180.500 ₫ 180500.0 VND

Switch TP-Link 5P SF1005D

132.050 ₫ 132.050 ₫ 132050.0 VND

Switch TP-Link 5P SF1005D
132.050 ₫ 132.050 ₫ 132050.0 VND

Switch Globe 8 cổng POE GSM-9008X

237.500 ₫ 237.500 ₫ 237500.0 VND

Switch Globe 8 cổng POE GSM-9008X
237.500 ₫ 237.500 ₫ 237500.0 VND

Nguồn Camera 12V-2A ngoài trời

28.500 ₫ 28.500 ₫ 28500.0 VND

Nguồn Camera 12V-2A ngoài trời
28.500 ₫ 28.500 ₫ 28500.0 VND

Giắc BNC

7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND

Giắc BNC
7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND

Đầu ghi NVR IP 16CH P6S H265 GSM-08E01N

1.425.000 ₫ 1.425.000 ₫ 1425000.0 VND

Đầu ghi NVR IP 16CH P6S H265 GSM-08E01N
1.425.000 ₫ 1.425.000 ₫ 1425000.0 VND

CISCO EX60

1 ₫ 1 ₫ 1.0 VND

CISCO EX60
1 ₫ 1 ₫ 1.0 VND

Chân đế camera DAHUA PFB120W

61.750 ₫ 61.750 ₫ 61750.0 VND

Chân đế camera DAHUA PFB120W
61.750 ₫ 61.750 ₫ 61750.0 VND

Chân camera kèm nguồn A - 01 12V/2A

24.700 ₫ 24.700 ₫ 24700.0 VND

Chân camera kèm nguồn A - 01 12V/2A
24.700 ₫ 24.700 ₫ 24700.0 VND

Inverter hòa lưới 1 pha RENAC NAC5K-DS 5KW

13.832.000 ₫ 13.832.000 ₫ 13832000.0 VND

Inverter hòa lưới 1 pha RENAC NAC5K-DS 5KW
13.832.000 ₫ 13.832.000 ₫ 13832000.0 VND
4g

Camera 4G năng lượng mặt trời Q6S-4G-20

7.552.500 ₫ 7.552.500 ₫ 7552500.0 VND

Camera 4G năng lượng mặt trời Q6S-4G-20
7.552.500 ₫ 7.552.500 ₫ 7552500.0 VND

USB Kingston 32GB 3.0 CHÍNH HÃNG

109.250 ₫ 109.250 ₫ 109250.0 VND

USB Kingston 32GB 3.0 CHÍNH HÃNG
109.250 ₫ 109.250 ₫ 109250.0 VND

Switch TP-LINK 8P - SF 1008D

180.500 ₫ 180.500 ₫ 180500.0 VND

Switch TP-LINK 8P - SF 1008D
180.500 ₫ 180.500 ₫ 180500.0 VND

Switch TP-Link 5P SF1005D

132.050 ₫ 132.050 ₫ 132050.0 VND

Switch TP-Link 5P SF1005D
132.050 ₫ 132.050 ₫ 132050.0 VND

Switch Globe 8 cổng POE GSM-9008X

237.500 ₫ 237.500 ₫ 237500.0 VND

Switch Globe 8 cổng POE GSM-9008X
237.500 ₫ 237.500 ₫ 237500.0 VND

Nguồn Camera 12V-2A ngoài trời

28.500 ₫ 28.500 ₫ 28500.0 VND

Nguồn Camera 12V-2A ngoài trời
28.500 ₫ 28.500 ₫ 28500.0 VND

Giắc BNC

7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND

Giắc BNC
7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND

Đầu ghi NVR IP 16CH P6S H265 GSM-08E01N

1.425.000 ₫ 1.425.000 ₫ 1425000.0 VND

Đầu ghi NVR IP 16CH P6S H265 GSM-08E01N
1.425.000 ₫ 1.425.000 ₫ 1425000.0 VND

CISCO EX60

1 ₫ 1 ₫ 1.0 VND

CISCO EX60
1 ₫ 1 ₫ 1.0 VND

Chân đế camera DAHUA PFB120W

61.750 ₫ 61.750 ₫ 61750.0 VND

Chân đế camera DAHUA PFB120W
61.750 ₫ 61.750 ₫ 61750.0 VND

Chân camera kèm nguồn A - 01 12V/2A

24.700 ₫ 24.700 ₫ 24700.0 VND

Chân camera kèm nguồn A - 01 12V/2A
24.700 ₫ 24.700 ₫ 24700.0 VND