Share with me via Nextcloud

Tất cả Sản phẩm


 

 

Máy scan Plustek OS 2680H

2.612.500 ₫ 2.612.500 ₫ 2612500.0 VND

Máy scan Plustek OS 2680H
2.612.500 ₫ 2.612.500 ₫ 2612500.0 VND
Bộ mở rộng Wifi tốc độ 300Mbps TL-WA854
280.250 ₫ 280.250 ₫ 280250.0 VND

Thẻ nhớ Huawei

332.500 ₫ 332.500 ₫ 332500.0 VND

Thẻ nhớ Huawei
332.500 ₫ 332.500 ₫ 332500.0 VND

Thẻ nhớ Samsung 64GB

142.500 ₫ 142.500 ₫ 142500.0 VND

Thẻ nhớ Samsung 64GB
142.500 ₫ 142.500 ₫ 142500.0 VND

Đầu Nối Mạng LAN Cat7/Cat6/Cat5e

36.100 ₫ 36.100 ₫ 36100.0 VND

Đầu Nối Mạng LAN Cat7/Cat6/Cat5e
36.100 ₫ 36.100 ₫ 36100.0 VND

Webcam USB có mic 12.0MP

152.000 ₫ 152.000 ₫ 152000.0 VND

Webcam USB có mic 12.0MP
152.000 ₫ 152.000 ₫ 152000.0 VND

Chuột Không Dây Dọc Delux M618C

399.000 ₫ 399.000 ₫ 399000.0 VND

Chuột Không Dây Dọc Delux M618C
399.000 ₫ 399.000 ₫ 399000.0 VND

Hộp kỹ thuật camera 11x11

7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND

Hộp kỹ thuật camera 11x11
7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND

Máy scan Plustek OS 2680H

2.612.500 ₫ 2.612.500 ₫ 2612500.0 VND

Máy scan Plustek OS 2680H
2.612.500 ₫ 2.612.500 ₫ 2612500.0 VND
Bộ mở rộng Wifi tốc độ 300Mbps TL-WA854
280.250 ₫ 280.250 ₫ 280250.0 VND

Thẻ nhớ Huawei

332.500 ₫ 332.500 ₫ 332500.0 VND

Thẻ nhớ Huawei
332.500 ₫ 332.500 ₫ 332500.0 VND

Thẻ nhớ Samsung 64GB

142.500 ₫ 142.500 ₫ 142500.0 VND

Thẻ nhớ Samsung 64GB
142.500 ₫ 142.500 ₫ 142500.0 VND

Đầu Nối Mạng LAN Cat7/Cat6/Cat5e

36.100 ₫ 36.100 ₫ 36100.0 VND

Đầu Nối Mạng LAN Cat7/Cat6/Cat5e
36.100 ₫ 36.100 ₫ 36100.0 VND

Webcam USB có mic 12.0MP

152.000 ₫ 152.000 ₫ 152000.0 VND

Webcam USB có mic 12.0MP
152.000 ₫ 152.000 ₫ 152000.0 VND

Chuột Không Dây Dọc Delux M618C

399.000 ₫ 399.000 ₫ 399000.0 VND

Chuột Không Dây Dọc Delux M618C
399.000 ₫ 399.000 ₫ 399000.0 VND

Hộp kỹ thuật camera 11x11

7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND

Hộp kỹ thuật camera 11x11
7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND