den nang luong mat troi

Về chúng tôi

Sản phẩm tuyệt với dành cho người tuyệt vời

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.

Our products are designed for small to medium size companies willing to optimize their performance.

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi

Nhân viên
Administrator
Nhân viên
Cao Văn Quân
Kỹ thuật
Nhân viên
Cao Văn Quân
Nhân viên kỹ thuật
Nhân viên
Đặng Bình Định
Nhân viên kỹ thuật
Nhân viên
Đặng Thanh Bình
Giám đốc
Nhân viên
Đặng Thị Kim Liên
Thủ quỹ
Nhân viên
Hiếu thợ phụ
Nhân viên
Hùng thợ sắt
Nhân viên
Lập thợ sắt
Nhân viên kỹ thuật
Nhân viên
Mạnh thợ sắt
Nhân viên kỹ thuật
Nhân viên
Mr huy ( bạn Quân )
Nhân viên
Nguyễn Mạnh Hùng
Quản lý công trường
Nhân viên
Nguyễn Minh Thiện
Quản lý công trường
Nhân viên
Nguyễn Nam Đông
Nhân viên kỹ thuật
Nhân viên
Nguyễn Thành An
Nhân viên
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nhân viên hành chính
Nhân viên
Nguyễn Tiến Ngọc Khánh
Nhân viên kỹ thuật
Nhân viên
Nguyễn Việt Thành
Nhân viên
Phùng Tiến Vương
Nhân viên
Phương Công Ba
Nhân viên
Quách Thị Chuyền
Kế toán tổng hợp
Nhân viên
Trần Đức Hoàng
Nhân viên kỹ thuật

camera 4g

thiet bi am thanh hoi nghi

thiet bi giao ban truc tuyen

camera nguy trang

camera bong den