Camera IP


Camera bán cầu Globe H265 GSM-5010DH IP 2M

940.000,00 đ 940000.0 VND

Camera dùng SIM 4G IPC 4GN6Q20

6.560.000,00 đ 6560000.0 VND

Camera Globe H265 GSM-8002 DH-P

1.150.000,00 đ 1150000.0 VND

Camera IP 1.0 Megapixel Dahua DH-IPC-HFW 1025B

900.000,00 đ 850.000,00 đ 850000.0 VND

Camera IP 2.0 Megapixel Dahua DH IPC-HFW1225M-I1

1.350.000,00 đ 650.000,00 đ 650000.0 VND

Camera IP 2.0 Megapixel Dahua DH-IPC- HFW1225M- I2

1.350.000,00 đ 610.000,00 đ 610000.0 VND

Camera IP 2.0 Megapixel Dahua IPC-HDW1225C

1.320.000,00 đ 650.000,00 đ 650000.0 VND

Camera IP 2M hình trụ DS-2CD1221-I3 IR30m

1.790.000,00 đ 1790000.0 VND

Camera IP 2M hình trụ DS-2CD2T21G0-IR30m

2.730.000,00 đ 2730000.0 VND

Camera IP 4M hình trụ DS-2CD2043G0-IR30m

4.090.000,00 đ 4090000.0 VND

Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+DS-2CD2321G0-I/NF

2.860.000,00 đ 2860000.0 VND

Camera IP Speed Dome Globe chuẩn nén H.265GSM-8013DH-B

8.200.000,00 đ 8200000.0 VND

Camera IP Speed Dome Globe chuẩn nén H.265GSM-8015DH-B

10.500.000,00 đ 10500000.0 VND

Camera thân Globe H265 GSM-5064QDH-J IP 2M

2.700.000,00 đ 2700000.0 VND

Camera thân Globe H265 GSM-5098DH IP 2M

2.200.000,00 đ 2200000.0 VND

Camera thân Globe H265 GSM-8001DH IP 2M 2.8-12mm

3.000.000,00 đ 3000000.0 VND

Camera thân Globe H265 GSM-8001DH IP 6mm,8mm

2.780.000,00 đ 2780000.0 VND

Bán
Camera bán cầu Globe H265 GSM-5010DH IP 2M940.000,00 đ 940000.0 VND
Bán
Camera dùng SIM 4G IPC 4GN6Q20


6.560.000,00 đ 6560000.0 VND
Bán
Camera Globe H265 GSM-8002 DH-P

2MP Full 30fps 1080P Video 

Đèn led xem đêm

LENS 6mm

H265

MIC thu âm


1.150.000,00 đ 1150000.0 VND
Bán
Camera IP 1.0 Megapixel Dahua DH-IPC-HFW 1025B


900.000,00 đ 850.000,00 đ 850000.0 VND
Bán
Camera IP 2.0 Megapixel Dahua DH IPC-HFW1225M-I1


1.350.000,00 đ 650.000,00 đ 650000.0 VND
Bán
Camera IP 2.0 Megapixel Dahua DH-IPC- HFW1225M- I2


1.350.000,00 đ 610.000,00 đ 610000.0 VND
Bán
Camera IP 2.0 Megapixel Dahua IPC-HDW1225C


1.320.000,00 đ 650.000,00 đ 650000.0 VND
Bán
Camera IP 2M hình trụ DS-2CD1221-I3 IR30m


1.790.000,00 đ 1790000.0 VND
Bán
Camera IP 2M hình trụ DS-2CD2T21G0-IR30m


2.730.000,00 đ 2730000.0 VND
Bán
Camera IP 4M hình trụ DS-2CD2043G0-IR30m


4.090.000,00 đ 4090000.0 VND
Bán
Camera IP Speed Dome Globe chuẩn nén H.265GSM-8015DH-B


10.500.000,00 đ 10500000.0 VND
Bán
Camera thân Globe H265 GSM-5064QDH-J IP 2M


2.700.000,00 đ 2700000.0 VND
Bán
Camera thân Globe H265 GSM-5098DH IP 2M


2.200.000,00 đ 2200000.0 VND
Bán
Camera thân Globe H265 GSM-8001DH IP 2M 2.8-12mm


3.000.000,00 đ 3000000.0 VND
Bán
Camera thân Globe H265 GSM-8001DH IP 6mm,8mm


2.780.000,00 đ 2780000.0 VND
google pagerank checker by smallseotools.com camera giam sat